Selasa, 14 Jun 2011

Keraguan mengenai pelaburan dalam ASB

Sebenarnya, pada awalnya aku memang meragui pelaburan dalam ASB ini. Kebanyakkan dari kawan2 ku yang ditanya juga mengatakan pelaburan dalam ASB ini meragui dan situasi ini boleh terjurus kepada haram.

Justeru, kepada siapakah yang aku boleh dapatkan kepastian berkenaan masalah ini. Maka aku merujuk kepada pendapat ulamak iaitu mereka yang arif dan mendalami hukum hakam Islam. Sekurang-kurang mereka ada pengetahuan, ilmu dan nas-nas yang semestinya lebih berpengetahuan dari aku dan kawan2 aku tadi. Jadi aku terus merujuk ke beberapa halaman web & blog yang dimiliki oleh Mufti2 sebagai usaha untuk mendapat kepastian yang jelas.

Mengikut Majlis Fatwa Kebangsaan yang di Perkenankan oleh Agung; Hukum pelaburan dalam ASB adalah HARUS.

Kebanyakkan dari Mufti yang menganggotai Majlis Fatwa terutamanya Mufti Perak dan Sarawak mengatakan pelaburan dalam ASB itu halal.

Kesimpulanya : Sebagai rakyat biasa yang sentiasa patuh kepada hukum dan fatwa yang dikeluarkan oleh Ulamak contohnya seperti patuh kepada pengistiharan Puasa, Raya, Haram Halal dalam bidang permakanan maka adalah diluar bidang kemampuanku untuk mencabar keputusan Majlis Fatwa. Maka pelaburan ku adalah berdasarkan Fatwa Mereka.

Wassalam.

Dari Majlis Fatwa Kebangsaan (Sumber : http://www.e-fatwa.gov.my.)


Pelaburan Dalam ASN, ASB Dan Seumpamanya:

Keputusan:

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-80 yang bersidang pada 1 - 3 Februari 2008 telah membincangkan Pelaburan Dalam ASN, ASB Dan Seumpamanya. Muzakarah telah memutuskan bahawa hukum melabur dalam skim Amanah Saham Nasional (ASN) dan Skim Amanah Saham Bumiputera (ASB) serta dividen atau bonus yang diterima adalah harus.

Keputusan (English):


Investing in ASN, ASB and Alike

Decision:

The 80th Muzakarah (Conference) of the Fatwa Committee of the National Council for Islamic Religious Affairs Malaysia held on 1st -3rd February 2008 has discussed the ruling on investing in ASN, ASB and alike. The committee has decided that the ruling on investing in ASN, ASB, the dividends and the bonuses gained are permissible.


Sumber : http://www.e-fatwa.gov.my.

PINJAM DUIT DARI BANK UNTUK SERTAI ASB

Walaupun isu di atas masih diperdebatkan oleh mereka yang berkenaan, namun jika anda meminjam dari Bank Konvensional untuk tujuan menyertai pelaburan ASB, ia telah disepakati haram oleh Majlis Fatwa Kebangsaan dan semua mufti-mufti Malaysia. Ini kerana pinjaman wang dari bank konvensional tersebut adalah riba. Tatkala itu, isu ASB tidak perlu diambil kira lagi kerana asal cara dapat duit untuk melabur itu pun sudah haram.


Pendapat Menurut Dr Asmadi

Dr Asmadi Mohamed Naim
(Berkelulusan PhD & Sarjana (Fiqh & Usul Fiqh)(UIAM), B. Syariah (Fiqh & Tasyri')Universiti of Jordan)


ULASAN UST ZAHARUDDIN BIN ABDUL RAHMAN MENGENAI FATWA ASB DAN ASN HARUS (PERNAH DI SIARKAN DLM BLOG INI BERTARIKH 6 FEB 2008)

Ramai yang bertanya respond saya, ada yang suka dan ada yang keliru. Apa pandangan saya?, Pandangan saya adalah anda tidak perlu keliru lagi dan orang awam boleh menyertainya dan Fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Negeri Selangor yang dipimpin oleh bekas Muftinya iaitu Al-Marhum Dato' Hj Ishak Baharom telah terbatal akibat keputusan ini. Orang ramai adalah harus menyertai ASB dan ASN disebabkan majlis fatwa kebangsaan telah mengesahkan kehalalannya dan menanggung apa jua urusan berkaitannya di dunia dan akhirat. Ini adalah satu perkara biasa yang ditanggung oleh para ulama, sama juga seperti Majlis Penasihat Shariah yang ada di Institusi Kewangan Islam. Kesannya, apabila telah wujud fatwa umum sebegitu, kini ia terpulang kepada masing-masing untukmembuat keputusan sendiri, ia sama seperti logo JAKIM. Siapa yang ingin bergantung kepadanya, adalah harus dan siapa yang ingin membuat kajian lanjut dan bersikap lebih berhati-hati, pandai-pandailah memilih yang lebih selamat. Itu saja.

Saya juga telah hubungi seorang S.S Mufti, beliau kata hujjah utama Majlis Fatwa adalah "MASLAHAT". Ini beerti majlis fatwa bukannya mengesahkan sistem dan cara pelaburan ASB dan ASN yang sedia ada tetapi ia diluluskan atas dasar 'Maslahat' atau kepentingan ramai (mungkin kerana terlalu ramai orang Islam yang telah terlibat dan fatwa mengharamkan akan mengakibatkan kekalutan yang tidak tergambar), hasilnya ia difatwakan harus.

Dr. Asmadi